Mijn Keurmerk

Val ik onder de WKKGZ? De Zelftest

U bent zzp’er en u bent deelnemer of wilt deelnemer worden van MijnKeurmerk. In MijnKeurmerk zijn eisen opgenomen uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Er zijn echter situaties dat u als zzp’er niet aan deze eisen hoeft te voldoen.

De Wkkgz is niet van toepassing als:

  • U alleen jeugdhulp op grond van de Jeugdwet verleent.
  • U alleen maatschappelijke ondersteuning op grond van de WMO 2015 verleent. 

Vul de onderstaande vragen in en u weet direct of u onder WKKGZ valt of niet.

A. Verleent u zorg die is omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)?
Toelichting
Het gaat hierbij om ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging, en zorg in verzorgingstehuizen. Meer algemeen gezegd: zorg die wordt betaald door de zorgverzekeraar, of het zorgkantoor.
B. Houdt u zich bezig met individuele gezondheidszorg?
Vink aan wat op u van toepassing is:
Toelichting
NB: alternatieve of complementaire geneeswijzen vallen hieronder ook. Net zoals medische (arbo-) keuringen, op eigen verzoek van de cliënt.