Mijn Keurmerk

Val ik onder de WKKGZ? De Zelftest

U bent zzp’er en u bent deelnemer of wilt deelnemer worden van Mijn Keurmerk. In Mijn Keurmerk zijn eisen opgenomen uit de Wet Kwaliteit, Klachten en GeschillenZorg (WKKGZ.) Er zijn echter situaties dat u als zzp’er niet aan deze eisen hoeft te voldoen.

Vul de onderstaande vragen in en u weet direct of u onder WKKGZ valt of niet.

A. Verricht u handelingen als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)?
Toelichting
Denk hierbij aan ziekenhuiszorg, huisartsen, verzorgingshuizen, aanbieders van wijkverpleging.
B. Verleent u zorg die onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) valt?
Toelichting
Denk hierbij aan Jeugdgezondheidszorg en het toedienen van vaccinaties.
C. Verricht u handelingen gericht op het opsporen van ziekten en risico-indicatoren daarvoor?
Toelichting
Onder meer het uitvoeren van bevolkingsonderzoek als bedoeld in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) valt onder de WKKGZ.

Hieronder valt ook het coördineren van bevolkingsonderzoek of coördineren van preventieve geneeskunde (zoals vaccineren).
D. Bent u geregistreerd in het BIG register omdat u handelingen uitvoert?
Toelichting
U bent BIG geregistreerd als u zorg verleent in het kader van de uitoefening van een beroep, zoals bedoeld in artikel 3, 34 of 36a van de Wet beroepen in de gezondheidszorg (Wet BIG). U kunt ook BIG geregistreerd zijn en geen handelingen uitvoeren.
E. Verricht u handelingen waarbij u richting uw cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt?
Toelichting
Denk hierbij aan complementaire of alternatieve geneeswijzen.
F. Verricht u cosmetische handelingen?
Toelichting
Hierbij gaat het om alle cosmetische handelingen.

Uitzondering hierop vormt:
Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en (niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen. Dit voor zover de middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen brengen.
G. Lopen individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade ten gevolge van uw handelingen?
Toelichting
Denk aan lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de behandeling.
H. Verricht u als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts handelingen op eigen verzoek van de cliënt?
Toelichting
Denk hierbij aan cliënten die een Arboarts raadplegen of een medische keuring voor een rijbewijs laten verrichten.