Mijn Keurmerk

College van Deskundigen

Het doel van het college is borgen dat alle belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en eisen zoals opgenomen in het keurmerk, daarnaast ook het bevorderen van het juiste gebruik in de markt.  


De belanghebbende partijen zijn in hoofdlijnen: ZZP’ers die actief in de zorg (willen) zijn, verzekeraars, zorgpartners, zorginstellingen en overheidsinstanties. De werkwijze en samenstelling van het college van deskundigen zijn beschreven in het Kiwa reglement voor het: Algemeen beleidscollege, Sectorspecifieke beleidscolleges en colleges van deskundigen. Gemiddeld komt het college 2 keer per jaar samen met vaste agendapunten.

Heeft u interesse om onderdeel te worden van ons college van deskundigen of heeft u vragen omtrent het college van deskundigen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.