Mijn Keurmerk
Highcare
Zorg voor ZZP
ZZP Servicedesk
Zinzer zorg
Zorgzuster
Platform verbinden met Zorg

Mijn Keurmerk-partner

Als Mijn Keurmerk van Kiwa hebben wij verschillende partners waarmee wij samenwerken. Hierbij moet u denken aan zorgpartners die als tussenpersoon fungeren tussen de zorginstelling en u als ZZP’er, verzekeringsmaatschappijen en/ of de zorginstelling zelf. 

Wilt u Mijn Keurmerk-partner worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een kennismaking.

Hierbij een referentie van onze zorgpartner:

JellowZorg (Jellowzorg.nl) heeft bewust gekozen om enkel en alleen via mijnkeurmerk.nl (KIWA) de kwaliteit van freelancers te borgen. Het is een must dat freelancers aan gestelde wet- en regelgeving voldoen en dat deze ook direct inzichtelijk is voor zorgorganisaties. De digitale dossiers bewegen voortdurend mee met de veranderingen en eisen die de overheid en de sector vragen. Zorgorganisaties kunnen erop vertrouwen dat kwaliteit van een freelancer met een persoonlijk digitaal dossier ook echt geborgd is. Geüploade documenten van de professionals worden namelijk jaarlijks door haar medewerkers gecontroleerd. Door deze werkwijze worden de administratieve lasten voor zorgorganisaties en professionals significant minder. Voor JellowZorg waren het absolute vereisten dat de samenwerkingspartner op voornoemd onderwerp écht geheel onafhankelijk is en ook meedenkt met ons. Dit kunnen wij inmiddels volledig onderschrijven!

Armand Tilman - JellowZorg

Mijn Keurmerk is een manier om de kwalificatie van de zelfstandige zorgverlener te garanderen en te monitoren. 
Voldoet jouw (toekomstige) collega aan alle gestelde Eisen binnen de wet- en regelgeving? Dit wordt continue gecontroleerd. Ook voor zij-instromers is het een manier om te toetsen of zij aan het vereiste niveau van hun functie voldoen. Dit wordt op een secure en professionele manier onderzocht. Voor sommige collega's is het een pittige klus om alles aan te leveren. Eenmaal het Keurmerk ontvangen is het een kwestie van bijhouden! Voor ons als zorgorganisatie een Zorg minder!

Annelinde van Wouw - King Arthur Group

Als bemiddelingsbureau (zorgzuster.nl) in de zorg vinden wij het belangrijk dat de zorgverleners die wij bemiddelen voldoen aan de eisen die de WKKGZ stelt. In de markt zie je dat dit onderwerp ook steeds belangrijker wordt. Met het KIWA Keurmerk voldoe je aan alle kwaliteitseisen die zijn vastgesteld. Om die kwaliteitseisen te garanderen bij de zorginstellingen, bemiddeld Zorgzuster vrijwel uitsluitend ZZP’ers die voorzien zijn van een geldig KIWA Keurmerk. 

Zorgzuster heeft al jarenlange samenwerking met KIWA en kan hiermee stellen dat KIWA een betrouwbare partner is op het gebied van kwaliteit. 

Loes Bastings - Zorgzuster