Mijn Keurmerk
ZZP Nederland
Klachtenportaal Zorg
Holland Zorg Partners
RegioNet
Replace Me
Medicplanner
Cuzo
Highcare
Zorg voor ZZP
ZZP Servicedesk
Zinzer zorg
Zorgzuster
Platform verbinden met Zorg

Mijn Keurmerk-partner

Als Mijn Keurmerk van Kiwa hebben wij verschillende partners waarmee wij samenwerken. Hierbij moet u denken aan zorgpartners die als tussenpersoon fungeren tussen de zorginstelling en u als ZZP’er, verzekeringsmaatschappijen en/ of de zorginstelling zelf. Wilt u Mijn Keurmerk-partner worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een kennismaking.


Hierbij een referentie van onze zorgpartner:

Als bemiddelingsbureau (zorgzuster.nl) in de zorg vinden wij het belangrijk dat de zorgverleners die wij bemiddelen voldoen aan de eisen die de WKKGZ stelt. In de markt zie je dat dit onderwerp ook steeds belangrijker wordt. Met het Mijn Keurmerk voldoe je aan alle kwaliteitseisen die zijn vastgesteld. Om die kwaliteitseisen te garanderen bij de zorginstellingen, bemiddeld Zorgzuster vrijwel uitsluitend ZZP’ers die voorzien zijn van een geldig Mijn Keurmerk. Zorgzuster heeft al jarenlange samenwerking met Mijn Keurmerk en kan hiermee stellen dat Mijn Keurmerk een betrouwbare partner is op het gebied van kwaliteit. 

Mevr. Loes Bastings - Zorgzuster


Mijn Keurmerk is een manier om de kwalificatie van de zelfstandige zorgverlener te garanderen en te monitoren. 
Voldoet jouw (toekomstige) collega aan alle gestelde Eisen binnen de wet- en regelgeving? Dit wordt continue gecontroleerd. Ook voor zij-instromers is het een manier om te toetsen of zij aan het vereiste niveau van hun functie voldoen. Dit wordt op een secure en professionele manier onderzocht. Voor sommige collega's is het een pittige klus om alles aan te leveren. Eenmaal het Keurmerk ontvangen is het een kwestie van bijhouden! Voor ons als zorgorganisatie een Zorg minder!

Mevr. Annelinde van Wouw - King Arthur Group


RegioNet (RegioNet) heeft bewust gekozen om enkel en alleen via mijnkeurmerk.nl (KIWA) de kwaliteit van freelancers te borgen. Het is een must dat freelancers aan gestelde wet- en regelgeving voldoen en dat deze ook direct inzichtelijk is voor zorgorganisaties. De digitale dossiers bewegen voortdurend mee met de veranderingen en eisen die de overheid en de sector vragen. Zorgorganisaties kunnen erop vertrouwen dat kwaliteit van een freelancer met een persoonlijk digitaal dossier ook echt geborgd is. Geüploade documenten van de professionals worden namelijk jaarlijks door haar medewerkers gecontroleerd. Door deze werkwijze worden de administratieve lasten voor zorgorganisaties en professionals significant minder. Voor RegioNet waren het absolute vereisten dat de samenwerkingspartner op voornoemd onderwerp écht geheel onafhankelijk is en ook meedenkt met ons. Dit kunnen wij inmiddels volledig onderschrijven!

Dhr. Armand Tilman - RegioNet

 

Het beheersen en motiveren van de kwaliteit van zorgondernemers is een belangrijk onderwerp in de huidige zorgmarkt. Zeker nu er meer en meer zorg-ZZP-ers actief zijn op deze markt, met en zonder bemiddelaar als tussenpersoon. Het is voor zowel zorgorganisaties, bemiddelaars, andere ZZP-ers en vervangingsportaal Replace-Me (www.replace-me.nl) belangrijk om het 'kaf van het koren' te kunnen onderscheiden. Mijn Keurmerk is daarbij een van de belangrijkste indicatoren. Als een zorgondernemer dit keurmerk voert, zegt dat iets over de wijze waarop wordt nagedacht over de kwaliteit van zijn/haar zorgverlening. Daarbij geeft het ook een signaal af over het ondernemerschap van de ZZP-er, wat aansluit bij de kerngedachte achter Replace-Me: Het ondersteunen van ondernemerschap. Daarin werken wij graag samen met Kiwa, die daar dezelfde visie op nahouden.

Dhr. Christian Verhoeve - Replace-Me

 

SoloPartners en KIWA werken regelmatig samen aan dossiers om zelfstandige zorgaanbieder nog beter te kunnen ondersteunen. Met het keurmerk ben je als zzp’er bewust bezig met de kwaliteitseisen van je ondernemerschap. De keuze voor het keurmerk zorgt ook voor een professionele uitstraling richting je cliënten.

Als solistische zorgaanbieder heb je te maken met wet- en regelgeving zoals o.a. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Wij ondersteunen de zorgaanbieder met het inzichtelijk maken van wet- en regelgeving en door werkbare documenten beschikbaar te stellen om een kwaliteitssysteem op te zetten. Dit is nodig om te voldoen aan de Wkkgz en om het KIWA keurmerk te kunnen behalen.

Met het kwaliteitspakket kun je eenvoudig aan meer eisen van de Wkkgz en de belastingdienst voldoen. Een aansluiting bij een erkende klachtenregeling, met gratis klachtenbehandeling, zit standaard in het basispakket.

Edwin Jansen - SoloPartners

Zzp’ers die werkzaam zijn in de zorg krijgen te maken met de Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen zorg. (Wkkgz) Deze kwaliteitswet is sinds 2017 aangepast en daarbij ook van toepassing op zzp’ers. Zorg voor Zzp vindt het belangrijk dat zzp’ers op een zelfstandige manier kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en geeft daarom actief informatie over de eisen waaraan de zzp’er dient te voldoen volgens de Wkkgz.
Daarbij kijken we verder dan enkel de Wkkgz, maar ondersteunen we ook bij het zelfstandig ondernemerschap en het organiseren van je eigen kwaliteitssysteem. Goed om te weten is dat alle onderdelen binnen de Wkkgz zelfstandig te organiseren zijn, behalve het voeren van een klachtenregeling. Binnen de Wkkgz is het namelijk een eis om je als zzp’er aan te sluiten bij een klachtenregeling met geschilleninstantie. Dat is precies wat Zorg voor Zzp aanbiedt, op een betaalbare manier. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat de kwaliteit in de zorg verbeterd wordt, zodat er een sterke positie ingenomen kan worden richting overheid en verzekeraars. Inzichtelijk maken hoe de kwaliteit van zorg verbetert, is de basis van groei en dat is iets wat wij stimuleren!

Ons partnerschip met Mijn Keurmerk zijn we beide weloverwogen aangegaan, omdat we het belangrijk vinden zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden, op het gebied van ondernemerschap in de zorg alsook de wet- en regelgeving die daarbij komt kijken. Het Mijn Keurmerk biedt daarnaast zorginstellingen ook veel gemak, omdat het individueel controleren van een kwaliteitssystemen een administratieve druk geeft.
De samenwerking met Mijn Keurmerk vinden wij een goede aanvulling op hetgeen Zorg voor Zzp aanbiedt en daarbij hebben wij de handen ineens geslagen om zzp’ers in de zorg te ondersteunen zodat zij de kwaliteit in de zorg kunnen blijven garanderen en verbeteren!

Mevr. Priscilla Traets - Zorg voor zzp