Mijn Keurmerk

Uitleg bewijsstukken

Hieronder treft u uitleg over de bewijsstukken: 

B01 een geldig identiteitsbewijs

U dient een paspoort/ identiteitsbewijs te uploaden onder B01.

 

Wanneer de geldigheid is verlopen dient u een geldig exemplaar aan te leveren. 

B02 een erkend vakdiploma

Wij zien graag een erkend vakdiploma onder B02. Indien mogelijk een uittreksel uit het DUO diplomaregister. 

Het kwalificatieniveau wordt bepaald aan de hand van uw vakdiploma, wanneer u geen vakdiploma heeft is het kwalificatieniveau 1

B03 een geldige verklaring omtrent gedrag

Kiwa hanteert screeningsprofiel 45 gezondheidszorg en welzijn van mens en dier.

 

De VOG is vanaf afgiftedatum 2 jaar geldig bij Mijn Keurmerk. Bij de eerste aanmelding mag deze niet ouder zijn dan 1 jaar.

B04 uittreksel van de kamer van Koophandel

Wij zien graag een uitreksel van de kamer van Koophandel, hierbij dient de rechtsvorm zichtbaar te zijn.

 

Bij aanmelding mag het bewijs niet ouder zijn dan één jaar. Bij wijzigingen dient u een nieuwe versie van het uittreksel van de KVK te uploaden.

B06 een erkende klachtenfunctionaris en een erkende geschillencommissie

U dient aan te tonen dat u aangesloten bent bij een erkende
Klachtenfunctionaris en erkende Geschillencommissie.
Erkende Klachtenfunctionarissen vind u hier:
https://www.mijnkeurmerk.nl/documenten/ en de erkende
Geschillencommissies vind u hier:
https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkendeinstanties

 

Optie 1:
U dient een recent certificaat of
bevestigingsbrief omtrent aansluiting bij een
klachtenfunctionaris en geschilleninstantie te
uploaden.

 

Optie2:
U kunt de factuur in combinatie met een
betaalbewijs (bankafschrift) uploaden.

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te leveren.

B07 polis van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U dient de volledige polis aan te leveren, hierop dient
een minimaal verzekerd bedrag van €1.250.000,-
per aanspraak te staan.

 

Bij aanmelding dient de polis geldig te zijn,
bij stilzwijgende verlenging blijft deze geldig
en hoeft u deze niet jaarlijks te uploaden

B08 bewijs van betaling van de beroeps/bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering

U dient aan te tonen dat de BAV geldig is en de premie van de BAV betaald is.

 

Dit bewijsstuk kunt u aantonen door kopie bankafschrift te uploaden onder B08.

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te leveren. 

B09 BIG registratie

U dient dit bewijsstuk alleen aan te tonen als u BIG geregistreerd bent.

 

Wij zien graag het BIG registratieformulier met de geldigheidsdatum.

 

Dit bewijsstuk is 5 jaar geldig. 

B29 getekende overeenkomst Kiwa Mijn Keurmerk

U dient de overeenkomst met Kiwa Mijn Keurmerk te uploaden onder B29.

 

De overeenkomst is te downloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates.

 

De overeenkomst blijft geldig. 

 

B35 overeenkomst zzp'er - cliënt / opdrachtgever

U dient aan te tonen dat u een overeenkomst bent aangegaan met een cliënt of een opdrachtgever.

 

 • Wanneer u een overeenkomst upload tussen u en de cliënt dient u de gegevens van de cliënt te anonimiseren, echter moeten wij wel kunnen zien dat deze is overeengekomen.De handtekening van de cliënt kunt u voor een deel afdekken zodat dit niet leesbaar is voor ons, maar wij wel kunnen zien dat deze is overeengekomen. 
 • Bij een overeenkomst met een opdrachtgever kunt u denken aan de gemeente of een bemiddelingsbureau. 

 

Wij zien graag een overeenkomst die is overeengekomen door beide partijen. 

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te tonen.

B36 meldingsplicht incidenten cliënten registratie

Dit is een registratie die u bijhoudt over de incidenten die hebben plaats gevonden.

 

U kunt het Kiwa formulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates.

Wanneer u een eigen MIC formulier heeft mag u deze ook uploaden.

 

Als er geen incidenten zij geweest vult u op het Kiwa formulier de volgende zin in:
Ik verklaar dat er van (datum)  tot (datum) geen incidenten zijn geweest. 

 

Hoe te uploaden in het dossier?

 • Als er een incident is gebeurd heeft u dit ingevuld op het Kiwa formulier of op uw eigen formulier.
  bij het uploaden in uw dossier zet u bij geldig van de datum neer van het incident vervolgens wordt de einddatum automatisch ingevuld.
 • Als er geen incident is geweest vult u bij geldig van de datum in tot wanneer u heeft verklaart.
  Hieronder een voorbeeld :
  Ik verklaar dat er van 01-01-2020 tot 24-03-2020 geen incidenten zijn geweest. 
  Bij geldig van vult u 24-03-2020 in vervolgens wordt de einddatum automatisch ingevuld. 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te tonen.

B37 zelfverklaring professioneel werken

U kunt op het tabblad Handelingen in uw digitale dossier invullen in welke handelingen u bekwaam bent.Per handeling dient u aan te geven of u bekwaam bent. Indien u hier ja aanvinkt, dan dient u ook de datum van uw laatste werkervaring in te vullen. De velden intercollegiale toetsing / datum laatste scholing / datum geplande scholing zijn optioneel.

Indien u niet BIG geregistreerd bent en helemaal geen handelingen uitvoert, dan kunt u boven de tabel het hokje aanvinken na de volgende tekst: “Onderstaande handelingen zijn voor mij niet van toepassing:”

Om het formulier op te slaan dient u akkoord te gaan met de verklaring onderaan het tabblad. Vergeet ook niet om op opslaan te klikken.

De verklaring dient jaarlijks opnieuw te worden ingevuld. Tussentijds kunt u de verklaring altijd aanpassen. De geldigheid wordt dan weer verlengd met een jaar.

B38 periodiek reflecteren

De WKKGZ verplicht u om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Dit dient een overleg te zijn met knelpunten en/ of leerpunten waarbij u van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt.

 

Om het verslag te kunnen maken kunt u het Kiwa formulier invullen. Wanneer u een eigen formulier heeft kunt u hier ook gebruik van maken.

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te tonen.

B39 vervangingsverklaring

U dient te verklaren hoe vervanging van diensten in geval van ziekte, verlof of afwezigheid is geregeld.  De template hiervoor is te vinden in het digitale dossier en in het certificatieschema bijlage 11.

B40 cliëntendossier

Onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) bent u verplicht cliëntendossiers bij te houden en de resultaten van uw behandelingen/zorgverlening te registreren.

U dient te verklaren dat u gebruik maakt van een dossier dat aan de eisen van de Wkkgz voldoet. Gebruik hiervoor de Verklaring Clientdossier (bijlage 7 certificatieschema, en bij Templates in uw digitale dossier)