Mijn Keurmerk

Uitleg bewijsstukken

Hieronder treft u uitleg over de bewijsstukken: 

B01 een geldig identiteitsbewijs

U dient een paspoort/ identiteitsbewijs te uploaden onder B01.

 

Wanneer de geldigheid is verlopen dient u een geldig exemplaar aan te leveren. 

B02 een erkend vakdiploma

Wij zien graag een erkend vakdiploma onder B02.

Het kwalificatieniveau wordt bepaald aan de hand van uw vakdiploma, wanneer u geen vakdiploma heeft is het kwalificatieniveau 1

B03 een geldige verklaring omtrent gedrag

Kiwa hanteert screeningsprofiel 45 gezondheidszorg en welzijn van mens en dier.

 

De VOG is vanaf afgiftedatum 2 jaar geldig bij Mijn Keurmerk. Bij de eerste aanmelding mag deze niet ouder zijn dan 1 jaar.

B04 uittreksel van de kamer van Koophandel

Wij zien graag een uitreksel van de kamer van Koophandel, hierbij dient de rechtsvorm zichtbaar te zijn.

 

Bij aanmelding mag het bewijs niet ouder zijn dan één jaar. Bij wijzigingen dient u een nieuwe versie van het uittreksel van de KVK te uploaden.

B06 een erkende klachtenfunctionaris en een erkende geschillencommissie

U dient aan te tonen dat u aangesloten bent bij een erkende
Klachtenfunctionaris en erkende Geschillencommissie.
Erkende Klachtenfunctionarissen vind u hier:
https://www.mijnkeurmerk.nl/documenten/ en de erkende
Geschillencommissies vind u hier:
https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkendeinstanties

 

Optie 1:
U dient een recent certificaat of
bevestigingsbrief omtrent aansluiting bij een
klachtenfunctionaris en geschilleninstantie te
uploaden.

 

Optie2:
U kunt de factuur in combinatie met een
betaalbewijs (bankafschrift) uploaden.

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te leveren.

B07 polis van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U dient de volledige polis aan te leveren, hierop dient
een minimaal verzekerd bedrag van €1.250.000,-
per aanspraak te staan.

 

Bij aanmelding dient de polis geldig te zijn,
bij stilzwijgende verlenging blijft deze geldig
en hoeft u deze niet jaarlijks te uploaden

B08 bewijs van betaling van de beroeps/bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering

U dient aan te tonen dat de BAV geldig is en de premie van de BAV betaald is.

 

Dit bewijsstuk kunt u aantonen door kopie bankafschrift te uploaden onder B08.

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te leveren. 

B09 BIG registratie

U dient dit bewijsstuk alleen aan te tonen als u BIG geregistreerd bent.

 

Wij zien graag het BIG registratieformulier met de geldigheidsdatum.

 

Dit bewijsstuk is 5 jaar geldig. 

B29 getekende overeenkomst Kiwa Mijn Keurmerk

U dient de overeenkomst met Kiwa Mijn Keurmerk te uploaden onder B29.

 

De overeenkomst is te downloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates.

 

De overeenkomst blijft geldig. 

 

B35 overeenkomst zzp'er - cliënt / opdrachtgever

U dient aan te tonen dat u een overeenkomst bent aangegaan met een cliënt of een opdrachtgever.

 

 • Wanneer u een overeenkomst upload tussen u en de cliënt dient u de gegevens van de cliënt te anonimiseren, echter moeten wij wel kunnen zien dat deze is overeengekomen.De handtekening van de cliënt kunt u voor een deel afdekken zodat dit niet leesbaar is voor ons, maar wij wel kunnen zien dat deze is overeengekomen. 
 • Bij een overeenkomst met een opdrachtgever kunt u denken aan de gemeente of een bemiddelingsbureau. 

 

Wij zien graag een overeenkomst die is overeengekomen door beide partijen. 

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te tonen.

B36 meldingsplicht incidenten cliënten registratie

Dit is een registratie die u bijhoudt over de incidenten die hebben plaats gevonden.

 

U kunt het Kiwa formulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates.

Wanneer u een eigen MIC formulier heeft mag u deze ook uploaden.

 

Als er geen incidenten zij geweest vult u op het Kiwa formulier de volgende zin in:
Ik verklaar dat er van (datum)  tot (datum) geen incidenten zijn geweest. 

 

Hoe te uploaden in het dossier?

 • Als er een incident is gebeurd heeft u dit ingevuld op het Kiwa formulier of op uw eigen formulier.
  bij het uploaden in uw dossier zet u bij geldig van de datum neer van het incident vervolgens wordt de einddatum automatisch ingevuld.
 • Als er geen incident is geweest vult u bij geldig van de datum in tot wanneer u heeft verklaart.
  Hieronder een voorbeeld :
  Ik verklaar dat er van 01-01-2020 tot 24-03-2020 geen incidenten zijn geweest. 
  Bij geldig van vult u 24-03-2020 in vervolgens wordt de einddatum automatisch ingevuld. 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te tonen.

B37 zelfverklaring professioneel werken

Dit is een formulier van Kiwa die u dient in te vullen, dit formulier kunt u downloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates.

 

U dient het formulier in te vullen hierbij is het van belang dat u de gehele kolom bekwaam ja/nee invult, wanneer dit niet van toepassing is vult u n.v.t. in. 

Vervolgens dient u pagina 3 in te vullen en te ondertekenen. 

 

De verklaring blijft geldig. Mochten er veranderingen zijn dient u het formulier opnieuw aan te leveren. 

B38 periodiek reflecteren

De WKKGZ verplicht u om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Dit dient een overleg te zijn met knelpunten en/ of leerpunten waarbij u van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt.

 

Om het verslag te kunnen maken kunt u het Kiwa formulier invullen. Wanneer u een eigen formulier heeft kunt u hier ook gebruik van maken.

 

Dit bewijsstuk dient u elk jaar aan te tonen.

B39 vervangingsovereenkomst

U dient in een overeenkomst met uw vervanger/bedrijf instelling en/of cliënt vast gelegd te hebben wat er is afgesproken wanneer u zelf niet de werkzaamheden kan uitvoeren.

 

 • Om dit aan te tonen kunt u de vervangingsovereenkomst van Kiwa gebruiken, dit formulier kunt u downloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates. Het formulier heet vervangingsovereenkomst waarnemer. 
 • Wanneer het zorgbureau voor vervanging zorgt en dit staat in de overeenkomst tussen u en het bureau mag u de overeenkomst uploaden onder B39. Wanneer zij dit verzorgen en dit niet in de overeenkomst staat dienen zij de vervangingsovereenkomst waarnemer te ondertekenen. 
 • Wilt uw cliënt geen vervanger? Hiervoor kunt u het formulier vervangingsovereenkomst cliënt gebruiken. 
B40 cliëntendossier

U dient aan te tonen dat u met een cliëntendossier werkt dat voldoet aan de eisen van de WKKGZ. 

 

Optie 1: 

Wij zien graag een blanco(niet ingevuld)cliëntendossier met als de verklaring dat u dit gebruikt in de praktijk. De verklaring kunt u dowloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates. U gebruikt de volgende verklaring: zelfverklaring gebruik maken cliëntendossier

 

Optie 2: 

Wanneer u werkt met een elektronisch cliëntendossier dient u dit aan te tonen. U dient een screenshot/ foto aan te leveren met de naam van het systeem en uw naam als zorverlener in het systeem. 

Met als aanvulling de verklaring dat u dit gebruikt in de praktijk. De verklaring kunt u dowloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates. U gebruikt de volgende verklaring: zelfverklaring gebruik maken cliëntendossier.

 

Goedgekeurde ECD's kunt u terug vinden op onze website onder het kopje documenten.

 

Optie 3:

Indien de dossiervorming is gergeld via een WTZI-toegelaten instelling mag u de overeenkomst tussen u en de instelling uploaden onder B40.

 

Optie 4:

Wanneer u gebruikt maakt van het dossier van een medisch specialist (bijv. een huisarts) dan kunt u dit verklaren middels het formulier zelfverklaring gebruik maken cliëntdossier medisch specialist. De verklaring kunt u dowloaden vanuit uw dossier, onderaan bij het tabblad bewijsstukken onder het kopje templates.