Mijn Keurmerk

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen:

Waarom kiezen voor Kiwa Mijn Keurmerk?

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa u de kwaliteit te verbeteren.

Voor wie is Mijn Keurmerk relevant?

Keurmerk ZZP'ers Zorg is bedoeld voor zzp’ers in de zorg, zodat zij hun kwaliteit kunnen waarborgen.

Wat houdt Mijn Keurmerk in?
 • Mijn Keurmerk is opgericht in 2009. Het is een Keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Wanneer u Keurmerk ZZP'ers Zorg heeft behaald toont u aan dat u voldoet aan de specifieke eisen en meest recente wet- en regelgeving. U maakt online een eigen dossier aan, in het dossier kunt u zelf aangeven of u een derde partij inzage wilt geven in uw dossier zodat u niet iedere keer dezelfde informatie voor bepaalde (zorg)organisaties moet aantonen.
Wat is de meerwaarde van Mijn Keurmerk?

Middels het digitale dossier kunt u aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen en u ook voldoet aan de meeste recente wet- en regelgeving o.a. WKKGZ. U kunt uw opdrachtgever inzage geven in uw dossier.

Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van Mijn Keurmerk?

Vanaf het moment dat u Keurmerk ZZP'ers Zorg heeft behaald kunt u gebruik maken van het Keurmerk en uw registratienummer gebruiken. U heeft Keurmerk ZZP'ers Zorg behaald wanneer alle bewijsstukken zijn goedgekeurd in uw dossier en het dossier de status geregistreerd heeft. Tevens komt dit in het Keurmerkregister op de website van mijnkeurmerk.nl te staan.

Hoelang duurt een traject van aanvraag tot ontvangst van de pas?

Wanneer u alle documenten in één keer juist aanlevert en een beoordeling aanvraagt per e-mail of telefoon; kan het zo zijn dat u het keurmerk binnen 2 a 5 werkdagen behaald. Wanneer het dossier niet compleet is zal dit langer duren. Wanneer u het Keurmerk heeft behaald krijgt u de status geregistreerd. Wij sturen het Keurmerkpasje meteen naar u op per e-mail. De eerste werkdag van de opvolgende maand worden de Keurmerkpassen verstuurd per post. 

 

 

 

Waar kan ik vinden of het pasje van Mijn Keurmerk nog geldig is ?

Op het Keurmerkpasje staat geen geldigheidsdatum. Het Keurmerkpasje is geldig wanneer u geregistreerd of gecertificeerd bent bij Mijn Keurmerk. Wanneer u bent geschorst of uitgeschreven wordt de pas ongeldig gemaakt.

Buitenlands diploma, wat moet ik doen?

Erkenning buitenlands diploma voor gereglementeerde beroepen. Gereglementeerde beroepen mogen alleen worden uitgeoefend als iemand een bepaald nationaal diploma heeft behaald. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn leraar, gastouder in de kinderopvang, verpleegkundige, advocaat, tolk of archivaris. Voor elk gereglementeerd beroep is een bevoegde autoriteit verantwoordelijk, die beslissingen neemt over de toegang tot dat beroep. Voor algemene informatie over diplomawaardering kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Diploma Waardering (IcDW) dat is opgericht door de expertisecentra Internationale diplomawaardering. Website: www.idw.nl

Meer informatie over diplomawaardering vindt u op de websites van Nuffic en SBB.

Wanneer moet ik mijn deelnemersbijdrage betalen?

U ontvangt van Mijn Keurmerk bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar een factuur per post. De facturen worden in februari naar alle deelnemers verstuurd. Wanneer u later in het jaar instroomt krijgt u 1 week na registratie de factuur voor de resterende maanden van het kalenderjaar. 

Wat zijn de kosten voor Mijn Keurmerk?

Keurmerk ZZP'ers Zorg kost per kalenderjaar €96,- excl. BTW. Indien u later instroomt ontvangt u een aangepaste factuur en zullen alleen de resterende maanden worden doorbelast. Wanneer u heeft gekozen voor een servicepakket liggen de kosten per kalenderjaar hoger. Het servicepakket E-mail kost per kalenderjaar € 20,- excl. BTW. Het servicepakket post kost per kalenderjaar €30,- excl. BTW. Voor de servicepakketten geldt dat u altijd het volledige jaarbedrag betaald.

Keurmerkpasje kwijt?

Wanneer u uw Mijn Keurmerkpasje kwijt bent dan kunt u via het algemene contactformulier een nieuw Keurmerkpasje aanvragen.

De kosten hiervoor bedragen €15,- euro excl. BTW.

Moet ik rekening houden met onvoorziene kosten?

Aan een aantal bewijsstukken die u moet inleveren zijn kosten verbonden. Dit zijn echter wel stukken die voor u als zzp’er verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan een klachtenfunctionaris en geschillencommissie, VOG en de    beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten komen extra boven op de kosten voor Mijn Keurmerk.

Wat zijn mijn inloggegevens?

De loginnaam is het registratienummer van Mijn Keurmerk en het wachtwoord wat u zelf heeft aangemaakt bij de aanmelding. Indien u het wachtwoord vergeten bent kunt u klikken op “wachtwoord vergeten”, er wordt dan een e-mail verstuurd naar uw e-mailadres waarmee u het wachtwoord opnieuw kunt instellen. 

Mijn adres is gewijzigd, waar kan ik dit aanpassen?

Kiwa dient op de hoogte gesteld te worden van wijzigingen aangaande adresgegevens. Dit dient u zelf via de portal up-to-date te houden.

In geval van adreswijziging zult u een nieuwe zorgpas aanvragen tegen betaling a 15,- euro excl. BTW.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, ik kan niet inloggen

Klik op het inlogscherm op de link ‘Wachtwoord vergeten?”. Vervolgens wordt u doorgeleid naar de pagina, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Vul hier uw gebruikersnaam in (welke gelijk is aan uw registratienummer), waarna een e-mail met verdere instructies naar u wordt verstuurd (op het e-mailadres welke is vastgelegd in uw dossier). Het kan zo zijn dat deze e-mail in uw ongewenste e-mail/spam terecht komt.

Let op: Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Minimaal uit 8 tekens bestaan
 • Een hoofdletter en klein letter bevatten
 • Een cijfer bevatten
 • Een speciaal teken bevatten
Wat betekent de status: aangemeld, geregistreerd, gecertificeerd, geschorst en uitgeschreven in het register ?

Aangemeld, geregistreerd, gecertificeerd, geschorst en uitgeschreven zijn de statussen die Kiwa hanteert.

 

U heeft de status aangemeld wanneer u zich inschrijft bij Mijn Keurmerk, dit betekent dat u het Keurmerk ZZP’ers Zorg nog niet heeft behaald. Wanneer u alle bewijsstukken aanlevert en deze zijn goedgekeurd heeft u het Keurmerk behaald. De status zal gewijzigd worden naar Geregistreerd.

 

Geregistreerd betekent dat u het Keurmerk ZZP’ers Zorg heeft behaald en dat u in het eerste jaar zit dat u een Keurmerk heeft. Eén jaar na het behalen van het Keurmerk vindt er een audit plaats, waarbij u voor de eerste keer een klanttevredenheidsonderzoek dient te doen onder uw cliënten. U kunt hiervoor enquêtes downloaden in uw dossier onder het tabblad “enquêtes”. Wanneer de audit plaats vindt en uw dossier voldoet aan de eisen krijgt u de status gecertificeerd.

 

De status gecertificeerd betekent dat er een audit heeft plaats gevonden en u uiteraard gecertificeerd bent. De status zal hierop blijven staan zolang uw dossier voldoet aan de eisen. Hierbij wordt het Keurmerk certificaat aangemaakt, deze kunt u terug vinden onder het tabblad bewijsstukken.

 

De status geschorst betekent dat u nog niet voldoet aan de gestelde eisen en dus niet beschikt over een Keurmerk, u heeft een bepaalde tijd gekregen om het dossier aan de gesteld eisen te laten voldoen.

 

Uitgeschreven betekent dat u niet meer in het bezit bent van een keurmerk omdat uw dossier niet aan de gestelde eisen voldeed voor de afgesproken auditdatum

 

 

Wat betekenen de verschillende niveaus in het register ?

De verschillende niveaus staan gelijk aan de opleiding die u heeft gevolgd.

Niveau 1 hanteren wij zonder vakdiploma. 
Niveau 2 staat gelijk aan MBO-2.
Niveau 3 staat gelijk aan MBO-3.
Niveau 4 staat gelijk aan MBO-4.
Niveau 4 BIG staat gelijk aan Verpleegkundige met BIG registratie op MBO niveau 4.
Niveau 5 staat gelijk aan HBO of hoger.
Niveau 5 BIG staat gelijk aan Verpleegkundige met BIG registratie op HBO niveau.

 

Hoelang zijn de verschillende bewijsstukken geldig?

Bewijsstuk

Geldigheid

B01 Identiteitsbewijs

Geldig zolang het identiteitsbewijs geldig is

B02 Vakdiploma

Blijft geldig

B03 VOG

2 jaar na uitgifte (bij een eerste aanmelding mag de VOG niet ouder zijn dan 1 jaar)

B04 KVK

Alleen bij wijzigingen dient u een nieuw bewijsstuk toe te voegen
                                                               

B06 Bewijs klachten en geschillencommissie

1 jaar

B07 Polis BAV

Alleen bij wijzigingen dient u een nieuw bewijsstuk toe te voegen
                                                               

B08 Betaalbewijs BAV

1 jaar

B09 BIG registratie

5 jaar na uitgifte

B29 Getekende overeenkomst Kiwa

Blijft geldig

B35 Overeenkomst zzp’er- client/opdrachtgever 

1 jaar

B36 Meldingsplicht cliënten registratie

1 jaar

B37 Zelfverklaring professioneel werken

Alleen bij wijzigingen dient u een nieuw bewijsstuk toe te voegen
                                                               

B38 Periodiek reflecteren

1 jaar

B39 Vervangingsovereenkomst

1 jaar

B40 Cliëntendossier

1jaar

Hoe voeg ik bewijsstukken toe aan mijn dossier

Het is de bedoeling dat u in uw persoonlijk dossier de bewijsstukken aanmeldt en de digitale scans of foto’s uploadt. Vanuit uw dossier in het Mijn Keurmerk Portaal kunt u gemakkelijk een bewijsstuk toevoegen door middel van de knop ‘Bewijsstuk toevoegen’ op het tabblad ‘Bewijsstukken’. Naast enkele algemene gegevens, kunt u hierbij ook direct één tot vier bijlagen toevoegen.

 

LET OP: de bijlage zijn beperkt tot een maximum grootte van 2 MB en enkel de meest toegankelijke typen bestanden worden toegestaan.

 

Wanneer u het lastig vindt om documenten te verkleinen en te uploaden bieden wij de volgende servicepakketten aan:

 • Servicepakket E-mail: U verzendt de documenten per e-mail en deze worden geüpload door een Kiwa medewerker; Kosten hiervoor zijn € 20,- excl. BTW extra per kalenderjaar.
 • Servicepakket Post: U verzendt de documenten per post en deze worden ingescand en geüpload door een Kiwa medewerker; Kosten hiervoor zijn € 30,- excl. BTW extra per kalenderjaar.

 

U kunt deze optionele pakketten aanvragen door de gewenste optie aan te vinken in uw dossier onder het tabblad Personalia.  Het opzeggen van een servicepakket dient u te doen voor 1 december zodat u het volgende jaar niet meer betaalt voor de service en u dient dan documenten vanaf 1 januari weer zelf toe toevoegen aan uw dossier. U kunt na de opzegging geen gebruik meer van de service maken, tenzij u het pakket weer opnieuw afsluit

Met welk screeningsprofiel moet ik een VOG aanvragen?

Voor Keurmerk ZZP'ers Zorg is een VOG met specifiek screeningsprofiel 45 (Gezondheidszorg en Welzijn van mens en dier) verplicht.

Als de aanvraag door Kiwa wordt gestart via internet betaalt u €33,85. U hoeft dan geen afspraak te maken bij de gemeente en de VOG wordt per post bij u thuis bezorgd. (Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u 41,35 euro) Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken dient u ons een e-mail te sturen naar vogaanvraag@kiwa.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Dat u een VOG wilt aanvragen voor Mijn Keurmerk
 • Registratienummer Mijn Keurmerk

  Waar moet u aan voldoen om een VOG digitaal te kunnen aanvragen:
 • DigID
 • Kunnen betalen via I-Deal

Wat gebeurt er wanneer ik niet op tijd alle bewijsstukken heb aangeleverd?

Wanneer uw dossier tijdens de audit niet voldoet aan de gestelde eisen zal u vanuit Kiwa een e-mail ontvangen dat er een her-audit staat ingepland. Voor de genoemde her-auditdatum dient u ervoor te zorgen dat het dossier voldoet aan de eisen. Als het dossier tijdens de her-audit nog steeds niet voldoet aan de eisen zal u worden uitgeschreven. Een uitschrijving is definitief.  Toch nog het Keurmerk ZZP'ers Zorg behalen? Dat kan! U kunt zich opnieuw aanmelden via de website.

Enquêtes

Voor elke audit is het verplicht om minimaal 3 enquêtes in te laten vullen door de cliënt.

Wij willen u graag verzoeken om de enquête in het vervolg zoveel mogelijk digitaal in te vullen.

Het voordeel hiervan is dat de enquête direct is verwerkt in uw dossier onder het tabblad enquêtes.

 

Uiteraard willen wij ook aan het milieu denken. Op dit moment komen er veel enquêtes binnen per post.

Wij willen dit heel graag gaan beperken omdat wij het belangrijk vinden om aan het milieu te denken en papier te besparen. Waarom zouden we geen papier besparen terwijl het wel kan?

Wij zouden het fijn vinden als u ons hier mee wilt helpen en de enquête digitaal invult!

 

De enquête kan digitaal ingevuld worden op de volgende website: https://portal.mijnkeurmerk.nl/vragenlijst

Hier vult u de enquêtecode in en de vragenlijst kan gestart worden. De enquête code kunt u terug vinden in uw dossier onder het tabblad enquêtes.

 

Let op! De enquêtes zijn pas van toepassing vanaf het moment dat u het Kiwa Keurmerk heeft behaald.

 

Alvast heel erg bedankt!

 

Wanneer u een goede reden heeft waarom u de enquêtes niet kunt aanleveren kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.  Wij zullen dit per e-mail of telefonisch voor u beoordelen.

Hoe kan ik een derde inzage geven in mijn dossier?

Om een opdrachtgever inzage te geven in uw dossier gaat u in uw dossier naar het tabblad “Beheer”.

U klikt daar op “derden inlog toevoegen”.

U voert daar de naam en het e-mailadres van de opdrachtgever in. De derde partij ontvangt dan een e-mail met een code waarmee gedurende 2 weken inzage mogelijk is in uw dosier.

Inzage kan via www.mijnkeurmerk.nl  bij “dossier raadplegen”

Wat betekent WKKGZ?

WKKGZ betekend Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg.  Hieronder treft u een link met uitleg over de WKKGZ: uitleg WKKGZ

AGB- code aanvragen

Wij horen vaak dat het aanvragen van een AGB-code niet helemaal lukt. Wij geven hierbij wat tips zodat u de aanvraag goed kunt invullen. Wat moet u in ieder geval opsturen naar Vektis/Vecozo: 

 • Juist ingevuld AGB-aanvraagformulier.
 • Registratienummer van Kiwa Mijn Keurmerk.
 • Pasnummer van Keurmerkpas.
 • Een kopie van uw Keurmerkpas.
Kan ik Mijn Keurmerk combineren met een ISO 9001 certificering?

Keurmerk ZZP'ers Zorg en ISO 9001 zijn twee verschillende certificeringen. Beide certificeringen kunt u behalen bij Kiwa. Voor meer informatie over ISO 9001 gaat u naar deze website

Ik wil Mijn Keurmerk beëindigen, wat moet ik doen?

Keurmerk ZZP'ers Zorg kunt u opzeggen in uw eigen dossier. Wanneer u in het dossier bent ingelogd gaat u naar het tabblad deelnemerschap. Hier ziet u een rode knop opzeggen deelnemerschap. Als u hierop klikt kunt u het deelnemerschap per direct beëindigen of per einde lidmaatschap. Wanneer u kiest voor per direct opzeggen ontslaat u dit niet voor de betalingsverplichting van het huidige kalenderjaar. 

Hoe kan ik jullie bereiken?

Wij zijn via de mail bereikbaar op: info@mijnkeurmerk.nl en telefonisch zijn wij bereikbaar via: 088 998 4901 op de volgende tijdstippen:

ma t/m wo: 10.00 uur-12.30 uur, 13.15 uur - 15.15 uur
do: 10.00 uur - 12.00 uur
vr: 10.00 uur-12.30 uur, 13.15 uur - 15.15 uur

Staat uw vraag er niet bij?

Wanneer uw vraag hier niet bij staat kunt u de handleiding lezen, deze kunt u vinden onder het kopje "documenten".

Als u er niet uit komt adviseren wij u op contact met ons op te nemen.