Mijn Keurmerk

WTZA en Kiwa Mijn Keurmerk

20 december 2021 - Nieuws

WTZA en KIWA Mijn Keurmerk

 

Meldplicht voor zzp'ers vanaf 1 januari 2022

 

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.
 Hierdoor verandert een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. Maar ook voor bestaande aanbieders kan de wet gevolgen hebben.

Startende Zzp’ers in de zorg zijn vanaf 1 januari 2022 verplicht zich als zelfstandige zorgverlener te melden. Bestaande ZZP’ers in de zorg hebben hiervoor tot 1 juli 2022 de tijd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zzp’ers die als onderaannemer werken of eigen cliënten hebben.

 

Vanaf 1 januari 2022 is uw registratie in het landelijk register zorgaanbieders LRZa onderdeel van Mijn Keurmerk.

 

Controleer of u al bent aangemeld op https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/

 

U bent reeds aangemeld              => klik op uw bedrijfsnaam voor het overzicht van uw gegevens

  • maak hier een screenshot van en voeg die toe aan uw dossier onder B22

 

U bent niet aangemeld                 => meldt u aan via

Melden | Toetreding zorgaanbieders 

  • voeg de bevestiging met uw gegevens toe aan B22

 

U bent uitgezonderd van de meldplicht => vul template B22 (verklaring vrijstelling Meldplicht Wtza) in en voeg deze toe aan B22

 

Uitgezonderd van de meldplicht zijn zorgverleners met een SBI code die NIET begint met: 86, 87 en 88

 

Of een van de onderstaande 9 SBI-codes

 SBI

OMSCHRIJVING

86.92.2

Arbobegeleiding en re-integratie

86.92.3

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

86.92.9

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

88.10.2

Welzijnswerk voor ouderen

88.91

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

88.99.2

Maatschappelijk werk

88.99.3

Lokaal welzijnswerk

88.99.9

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen
en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie kunt u vinden op https://cibg.nl/lrza

 

Terug naar het overzicht