Mijn Keurmerk

Nieuwsflits 5 Zelftest (checklist)

17 juli 2019 - Nieuws

Nieuwsflits zelftest - Val ik wel onder de WKKGZ? (checklist)

Zoals bekend moet u als zzp’er per 1 december 2019 aan de eisen uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) voldoen. Er zijn echter redelijk veel uitzonderingen in de zorgverlening. Als u als zzp’er bijvoorbeeld uitsluitend zorg verleent op basis van de Jeugdwet, hoeft u niet aan de verplichtingen uit de WKKGZ te voldoen.
Om te bepalen of u wel aan de eisen uit de WKKGZ moet voldoen, heeft het ministerie een Zelftest gemaakt. Wij hebben dit overgenomen en een checklist gemaakt zodat u kunt bepalen of u onder de WKKGZ valt. Mocht dit niet het geval zijn, dan staat in het document aangegeven welke bewijsstukken niet in uw dossier aanwezig hoeven te zijn. 

 

De zelftest - Val ik wel onder de WKKGZ? kunt u vinden op de pagina documenten.
 

Terug naar het overzicht