Mijn Keurmerk

Nieuwsflits 1

02 mei 2019 - Nieuws

Het Keurmerk van alle deelnemers wordt op 1 december 2019 omgezet naar het Keurmerk ZZP’ers Zorg. Het Keurmerk ZOZ komt dan te vervallen.

Op 1 december 2019 moeten alle dossiers onder andere voldoen aan de WKKGZ eisen. Dit houdt in dat wanneer uw dossier op 1 december 2019 niet de documenten B35, B36, B37, B38, B39 en B40 bevat,  uw dossier geschorst wordt. Zorg er dus voor dat deze documenten tijdig in uw dossier zitten zodat wij deze ook op tijd kunnen controleren.
 

Terug naar het overzicht