Mijn Keurmerk

Nieuwe overeenkomst Mijn Keurmerk

13 juli 2020 - Nieuws

Nieuwe overeenkomst  Mijn Keurmerk

Vanaf heden heeft Mijn Keurmerk een nieuwe overeenkomst. De overeenkomst dient door elke deelnemer ingevuld en daadwerkelijk ondertekend te zijn. Vervolgens dient u deze te uploaden onder bewijsstuk B29.

Waarom een nieuwe overeenkomst?

Mijn Keurmerk heeft de Mijn Keurmerk voorwaarden in de nieuwe overeenkomst vermeld waardoor de Mijn Keurmerk voorwaarden zijn komen te vervallen. Wij hanteren wel de Kiwa voorwaarden deze kunt u terug vinden op onze website onder het kopje contact “klachten of Bezwaar”

Vanaf wanneer is de nieuwe overeenkomst verplicht?

Wanneer u een audit of her- audit heeft vanaf 01-08-2020 dient de nieuwe overeenkomst aanwezig te zijn in uw dossier. Als dit niet het geval is zal de audit worden afgekeurd.
Kortom zorg ervoor dat de nieuwe overeenkomst zo spoedig mogelijk aanwezig is in uw dossier.
De nieuwe overeenkomst kunt u vinden bij templates onderaan het tabblad bewijsstukken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze email, dan vernemen wij dit graag..

Terug naar het overzicht