Mijn Keurmerk

Mijn Keurmerk servicepakket

29 oktober 2020 - Nieuws

Mijn Keurmerk servicepakket
Wanneer u het lastig vindt om uw documenten zelf te uploaden naar uw dossier bieden wij de volgende diensten aan:

Tegen een geringe vergoeding van €. 20,- excl. BTW per kalenderjaar kunt u de documenten naar ons mailen zodat wij deze aan uw dossier kunnen toevoegen.  Per 1 januari 2021 bedragen de kosten €. 35,- excl. BTW per kalenderjaar.

U kunt ook kopieën per post naar ons sturen; dan geldt een tarief van €. 30,- excl. BTW per kalenderjaar. Per 1 januari 2021 bedragen de kosten €. 45,- excl. BTW per kalenderjaar

Werkwijze
Wanneer u het servicepakket wilt aanschaffen kunt u dit zelf regelen in uw dossier. U gaat naar het tabblad Deelnemerschap, hier kunt u aangeven welk servicepakket u wilt. 

Indien u gebruik maakt van ons servicepakket en de bewijsstukken per email aan wilt leveren kunt u dit, onder vermelding van u registratienummer, mailen naar: servicepakket@mijnkeurmerk.nl.
Let op! Wij verzoeken u vriendelijk om:
•    Uw registratienummer in het onderwerp te zetten
•    Alle bijlagen in één mailbericht te sturen
•    De documenten mogen niet groter zijn dan 2MB. U kunt documenten verkleinen op https://nl.pdf24.org/
•    Elk bewijsstuk in een apart bestand te zetten

Indien u de stukken per post verzendt dan kan dit naar het volgende adres:

Kiwa Mijn Keurmerk

Nevelgaarde 20B

3436 ZZ Nieuwegein

Looptijd
Het bedrag betaalt u voor het gehele jaar. Dus als u van één van deze twee diensten gebruik maakt, kunt u het gehele kalenderjaar de documenten per e-mail of post verzenden. Wilt u geen gebruik meer maken van deze diensten, dan moet u vóór 1 december van het kalenderjaar dit stopzetten. Dit kunt u zelf regelen in uw dossier via tabblad Deelnemerschap.


 

Terug naar het overzicht