Mijn Keurmerk

Aanpassing eisen omtrent vervanging en cliëntdossier

26 april 2021 - Nieuws

In verband met huidige ontwikkelingen zullen er vanaf 26 april 2021 enkele wijzigingen worden ingevoerd met betrekking tot bewijsstuk B39 de Vervangingsovereenkomst en B40 het Cliëntdossier.

 

  1. Het Kiwa template voor bewijsstuk B39, de Vervangingsovereenkomst, zal worden gewijzigd.

Vanaf heden zal het bewijsstuk bestaan uit een verklaring zonder vereiste persoonsgegevens van cliënten of waarnemers en kunt u de template downloaden in uw dossier.

 

Dit betekent dat u voortaan deze Vervangingsverklaring mag gebruiken voor B39. U kunt deze downloaden bij Templates, onderaan het tabblad Bewijsstukken.

 

Let op: U hoeft niet uw vorige / oude vervangingsovereenkomsten te verwijderen of aan te passen. Deze blijven geldig tot de geldigheidsdatum is verstreken. Hierna mag u de zelfverklaring ingevuld en ondertekend uploaden.

 

2. Tot op heden bestond bewijsstuk B40, het Cliëntdossier, uit twee onderdelen: de zelfverklaring en een leeg voorbeeld van het cliëntdossier of een screenshot van het Elektronisch Cliëntdossier (ECD). Vanaf heden zal enkel de zelfverklaring voldoende zijn voor goedkeuring van B40. Het lege voorbeeld van het cliëntdossier en een screenshot van een ECD zijn dan niet meer nodig.

 

Dit betekent dat u voortaan ook voor B40 alleen de zelfverklaring mag uploaden. In de zelfverklaring zal vanaf heden ook staan dat KIWA het recht behoudt op nadere bevraging m.b.t. documenten van het cliëntdossier, indien gewenst.  De verklaring kunt u downloaden bij Templates, onderaan het tabblad Bewijsstukken.

 

U hoeft niet uw vorige / oude voorbeelden van cliëntdossiers of screenshots van ECD’s te verwijderen of aan te passen. Deze blijven geldig tot de geldigheidsdatum is verstreken. Hierna mag u de zelfverklaring ingevuld en ondertekend uploaden. Vanaf 1 mei 2021 mag u enkel de vernieuwde zelfverklaring ingevuld en ondertekend uploaden onder B40.

 

Hopend u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.

Team Mijn Keurmerk

Terug naar het overzicht