Mijn Keurmerk

Wet Wkkgz

13 februari 2020 - Kennisbank

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft ze wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders. Je kunt als zzp’er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:

  1. Je hebt eigen cliënten, en handelt direct in opdracht van de cliënt. In dit geval moet je zelf regelen dat je aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  2. Je bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dit geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever geregeld zijn hoe jullie allebei aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

De verklaring omtrent gedrag (VOG) is ten alle tijden verplicht bij Mijn Keurmerk.

Er komt een nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aan. Alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu al aanmelden. De ingangsdatum van deze nieuwe wet is nog niet bekend.

Terug naar het overzicht