Mijn Keurmerk

Uitstel herregistratie BIG

29 juni 2021 - Nieuws

Vanwege de huidige noodsituatie COVID-19 heeft de minister besloten de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3- beroepen uit te stellen tot nader order.

Verloopt uw uiterste herregistratiedatum (UHD) in de periode van uitstel*?

  • U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
  • Uw registratie wordt niet doorgehaald als uw UHD verstrijkt. U blijft geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD.
  • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht. De minister besluit hierover.
  • U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

*Met ‘de periode van uitstel’ wordt bedoeld de periode tot aan het moment dat de minister beslist dat de herregistratie-verplichting weer wordt hervat.

Wilt u toch nu een aanvraag indienen?

U hoeft zich op dit moment niet te herregistreren. Zoals aangegeven wordt uw registratie niet doorgehaald zolang de herregistratieverplichting is uitgesteld. Ook niet als uw UHD verloopt. Wilt u om bepaalde redenen toch nu een aanvraag indienen, dan is dit niet online mogelijk, maar enkel via een apart formulier (invulbare PDF). Wilt u dit formulier ontvangen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn.

Is uw BIG toch doorgehaald?

Wanneer uw registratie onbedoeld toch is doorgehaald neem dan zo snel mogelijk contact op met het ministerie.

Wat betekent dit voor uw Keurmerk?

Op dit moment kunt u geen officiële herregistratie aantonen en kunnen wij dit ook niet van u verlangen. Echter geeft het ministerie aan dat u geregistreerd blijf in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD, dit dient u dan ook aan te tonen in uw dossier. Wanneer u de tijdelijk aangepaste fictieve UHD niet heeft geüpload in uw dossier kunnen wij uw dossier alsnog afkeuren.

 

Bron: Ministerie 

Terug naar het overzicht