Mijn Keurmerk

Uitstel herregistratie BIG

10 juni 2020 - Nieuws

Vanwege de huidige noodsituatie COVID-19 heeft de minister besloten de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3- beroepen uit te stellen tot nader order.

Verloopt uw uiterste herregistratiedatum (UHD) in de periode van uitstel*?

  • U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
  • Uw registratie wordt niet doorgehaald als uw UHD verstrijkt. U blijft geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD.
  • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht. De minister besluit hierover.
  • U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

*Met ‘de periode van uitstel’ wordt bedoeld de periode tot aan het moment dat de minister beslist dat de herregistratie-verplichting weer wordt hervat.

Is uw BIG toch doorgehaald?

Wanneer uw registratie onbedoeld toch is doorgehaald neem dan zo snel mogelijk contact op met het ministerie.

Wat betekent dit voor uw Keurmerk?

Op dit moment kunt u geen officiële herregistratie aantonen en kunnen wij dit ook niet van u verlangen. Echter geeft het ministerie aan dat u geregistreerd blijf in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD, dit dient u dan ook aan te tonen in uw dossier. Wanneer u de tijdelijk aangepaste fictieve UHD niet heeft geüpload in uw dossier kunnen wij uw dossier alsnog afkeuren.

 

Bron: Ministerie 

Terug naar het overzicht