Mijn Keurmerk

Cliëntendossier

13 februari 2020 - Kennisbank

Als zorgverlener moet u van elke patiënt een cliënten dossier bijhouden. In dit dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over de behandeling.

Burgerservicenummer opnemen in administratie

U moet het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt in uw administratie opnemen. Dit nummer gebruikt u bij de uitwisseling van gegevens. Uw patiënt moet zich bij u kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Het Burgerservicenummer van de cliënt is alleen van toepassing als er Zvw- of Wlz-zorg wordt verleend.

Verleent u deze zorg niet dan mag het Burgerservicenummer niet worden vastgelegd.) Dit staat in de zelfverklaring gebruik maken cliëntendossier.

Recht op inzage medisch dossier

Een patiënt heeft het recht zijn medisch dossier in te kjiken. Tot sommige onderdelen heeft hij geen toegang. Dat zijn uw werkaantekeningen en gegevens die de privacy van een derde persoon kunnen schaden. U moet het dossier ten minste 15 jaar bewaren. Stopt u met uw praktijk? Dan draagt u de dossiers over aan uw opvolger of een andere zorgverlener of instelling in de regio. U geeft dit door aan uw patiënten.

Medische gegevens delen

Heeft u toestemming van de patiënt om zijn medische gegevens te delen met een andere zorgverlener? Dan kunt u gegevens aanmelden voor elektronische inzage door andere zorgverleners. U registreert de toestemming van de patiënt in uw administratie.

UZI-pas en AGB-code aanvragen

Wilt u als zorgverlener digitaal toegang tot vertrouwelijke patiëntinformatie? Dan heeft u een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) nodig. U vraagt de UZI-pas aan bij het UZI-register. Hiervoor heeft u een AGB-code (Algemeen GegevensBeheer) nodig. Deze vraagt u aan op AGBcode.nl. U gebruikt de AGB-code voor het digitale declaratieproces met zorgverzekeraars.

Met de UZI-pas kunt u via de elektronische weg veilig en betrouwbaar medische gegevens uitwisselen. U kunt het burgerservicenummer (BSN) van opgenomen patiënten vastleggen en opvragen. Dit werkt via de BSN-diensten van de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Ook ondersteunen deze diensten zorgaanbieders bij het vaststellen van de identificatie van de patiënt. De UZI-pas geeft als identificatie- en authenticatiemiddel toegang tot deze diensten.

 

Bron: Ondernemersplein – KvK

Terug naar het overzicht