Mijn Keurmerk

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle zzp’ers zich verplicht melden bij de Inspectie

22 juli 2020 - Kennisbank

Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle startende en reeds werkzame zzp’ers in de zorg zich melden bij het CIBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze eis komt voort uit de nieuwe wet Wtza die dan in zal gaan. Door je aan te melden als ‘solistisch werkende zorgverlener’ bevestig jij officieel dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving die geldt voor jou als zzp’er. Het doel van de Wtza is om zorgaanbieders beter in beeld te krijgen en hen meer bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waar zij aan moeten voldoen. De meldplicht geldt zowel voor zzp’ers die werkzaam zijn voor eigen cliënten, als voor zzp’ers die als onderaannemer werkzaam zijn voor zorgorganisaties.

 

Wtza ook door de Eerste Kamer aangenomen

Nadat de Tweede Kamer in februari akkoord ging, heeft de Eerste Kamer vorige maand de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) aangenomen. Deze Wet toelating op zorgaanbieders (Wtza) vervangt de Wet toelating op zorginstellingen (Wtzi). De Wtza geeft nieuwe regels voor nieuwe en bestaande aanbieders en stelt eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Omdat jij als zzp’er ook een zorgaanbieder bent, val jij ook onder deze wet. Via een online portaal zullen zorgaanbieders zich vanaf medio volgend jaar moeten gaan melden bij het CIBG. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft inzage in deze gegevens. Werk je in je eentje of met een samenwerkingsverband tot 10 personen, dan heb je alleen een meldplicht. Werk je met meer dan 10 zorgverleners, dan dien je naast een melding te doen, ook een vergunning aan te vragen. Deze vergunningsprocedure brengt kosten met zich mee.

Wat is het doel van de Wtza?

Het doel van de Wtza is dat er steviger getoetst kan worden op nieuwe en bestaande zorgaanbieders. De kwaliteit van zorg, het proces van leren en verbeteren en daarmee jouw bedrijfsvoering en financiële administratie moet bij controle voldoende transparant zijn. De IGJ wordt verantwoordelijk voor het toezicht op kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering, de Nza wordt verantwoordelijk voor het toezicht op financiën. Op dit moment is het nog zo dat je als nieuwe zorgaanbieder wel opgeroepen wordt om jezelf te melden bij meldennieuwezorgaanbieders.nl, maar dat is geen verplichting. Daarnaast is gaandeweg het wetgevingstraject toegevoegd dat de meldplicht niet alleen om nieuwe, maar ook om bestaande zorgaanbieders zou moeten gaan én dat onderaannemerschap ook meldplicht met zich meebrengt. Door de introductie van de Wtza wordt een grote hoeveelheid zorgverleners die nu niet geregistreerd staan bij de IGJ, straks wel bekend.

Hoe voldoe je aan de wet?

Wat belangrijk is om je te realiseren, is dat de eisen waar je aan moet voldoen als zzp’er in de zorg al sinds 2016 vast liggen binnen een andere wet, namelijk de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). De nieuwe Wtza zorgt er met name voor dat je verplicht wordt gesteld jezelf te melden én te bevestigen dat je op de hoogte bent van de Wkkgz eisen. De Wkkgz eisen zelf veranderen niet. Met de verplichte meldplicht sta je op de radar van de Inspectie en heb je formeel aangegeven op de hoogte te zijn van de eisen waar je aan moet voldoen. 

 

Bron: Solopartners

Terug naar het overzicht