Mijn Keurmerk

Duidelijkheid over het Kwaliteits Management Systeem (KMS) in het kader van de Wtza

17 juni 2022 - Nieuws

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking gesteld. Hierdoor verandert een aantal dingen voor zorgaanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht.  

 

Met de Wtza krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer zicht op zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Daarnaast is het doel dat zorgaanbieders zich nog sterker bewust worden van de kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen. 

Er wordt ons vaak gevraagd of een ZZP'er in de zorg vanuit de Wtza ook een Kwaliteits Management Systeem (KMS) moet hebben en of met Mijn Keurmerk wordt voldaan aan de eisen omtrent het KMS. Wij hebben deze vraag voorgelegd aan het CIBG.  

 

Zij hebben aan ons bevestigd dat de eisen voor een KMS niet afwijken van de uitgangspunten die gelden voor het kwaliteitssysteem zoals omschreven in de Wkkgz. 

 

De eisen waaraan een KMS moet voldoen kunt u terugvinden in de Wkkgz-handreiking voor zzp'ers van het ministerie van VWS: 

 

A. volg professionele standaarden 

B. houd cliëntendossiers bij en registreer de resultaten van uw behandelingen/zorgverlening en zo mogelijk ervaringen van uw cliënten 

C. registreer klachten van cliënten  

D. registreer incidenten, informeer de cliënt en – zo nodig – de Inspectie voor de Gezondheidszorg  

E. Reflecteer periodiek op resultaten/klachten/incidenten en voer verbeteringen door. 

 

Klik hier voor de Wkkgz-handreiking voor zzp’ers: 

 

Met Mijn Keurmerk voldoet u aan de wettelijke eisen van de Wkkgz. Deze eisen hanteren we ook voor zzp’ers die werken onder de Jeugdwet.  

Terug naar het overzicht